Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa

Check-in Date
Check-out Date
Pokoje
1
Dospělí
Children

Responsible Business

Maďarský hotel Sárvár usiluje o označení „Responsible Business“ (Zodpovědné podnikání).
Důležitou součástí širšího závazku trvale udržitelného rozvoje hotelové skupiny Rezidor Hotel Group je již mnoho let odpovědnost za životní prostředí a místní komunitu. V roce 2001 byl tento závazek posílen a zařazen do rámce programu nazvaného "zodpovědné obchodování"Responsible Business (RB). Každý hotel má svůj vlastní Akční plán pro zodpovědné podnikání, který zahrnuje oblasti, jako jsou aktivní pomoc komunitě, zlepšování životního prostředí, blaho zaměstnanců, zdraví a bezpečnost.

Hotely spolupracují s místními dobročinnými organizacemi a podnikovou mezinárodní dobročinnou organizací World Childhood Foundation podporovanou hotelovou skupinou Rezidor Hotel Group. Posláním nadace je chránit práva dětí a napomáhat zlepšování životních podmínek ohrožených a zneužívaných dětí na celém světě.

Hotel se účastní programu „Think Planet Program“, což je pětiletý projekt na úsporu energie, který si klade za cíl snížit spotřebu energie v hotelových řetězcích o 25 %. Aby dosáhl tohoto cíle, přijal hotel následující akční plán:

  • Instalace vodních perlátorů
  • Minimální tepelné ztráty
  • Modernizace elektrického příslušenství
  • Zodpovědné používání energií
  • Přístroje na změkčování vody s kontrolovatelným objemem

Hotelový tým 35 zaměstnanců nedávno posbíral za pouhé dvě hodiny více jak 120 kilogramů odpadků u vstupu do města, od mostu Raba ke křížení s obcí Ostffyasszonyfa. Hotel se každoročně účastní různých obdobných akcí.